*

Wszystkie podane ceny są cenami brutto

Okresy ważności pakietów treningów
grupowych i personalnych, od momentu zakupu:

1 trening – 1 tydzień
5 treningów – 5 tygodni
10 treningów – 10 tygodni
30 treningów – 30 tygodni

W przypadku treningów personalnych podane ceny zawierają abonament.
Przy dodatkowym zakupie pakietu Open, można otrzymać nieograniczony wstęp na
zajęcia grupowe na odpowiednio 5, 10 lub 30 tygodni.