Ładowanie...

KALENDARZ
SZKOLEŃ

MAJ 12   Poznań             LTAD: Przygotowanie motoryczne młodego zawodnika (2/2)                     REJESTRACJA

MAJ 19   Poznań             Przygotowanie motoryczne: olimpijskie podnoszenie ciężarów (2/5)         REJESTRACJA

MAJ 19   Poznań             TM: Powięź w treningu medycznym (4/6)                                                  REJESTRACJA

MAJ 19   Warszawa        TF: Movement Expert: wzorce ruchowe górnej części ciała (2/4)                REJESTRACJA

MAJ 26   Poznań             BPT: Trening siłowy (4/5)                                                                          REJESTRACJA

CZE 2     Warszawa        TM: Integracja i programowanie (6/6)                                                        REJESTRACJA

CZE 9     Warszawa        TF: Movement Expert: metodyka tr. funkcj. + egzamin (4/4)                       REJESTRACJA

CZE 16   Poznań             Przygotowanie motoryczne: plyometria, szybkość i zwinność (3/5)            REJESTRACJA

CZE 16   Poznań             TM: Psychodynamika (5/6)                                                                         REJESTRACJA

CZE 23   Poznań             MOVEMENTORS. Konwencja mentorów ruchu                                           REJESTRACJA

CZE 30   Poznań             BPT: Integracja i programowanie (5/5)                                                      REJESTRACJA

LIP 7      Poznań             TM: Integracja i programowanie (6/6)                                                       REJESTRACJA

LIP 19    Poznań             TF: Movement Expert: wzorce ruchowe dolnej części ciała

+ wzorce ruchowe tułowia i oddychanie (moduł 1/4 + moduł 3/4)                                                    REJESTRACJA

SIE 2   Warszawa             BPT: Anatomia i BiomechanikaFizjologia wysiłku fizycznego ( moduły 1 i 2 )  REJESTRACJA

SIE 16    Poznań             TF: Movement Expert: wzorce ruchowe górnej części ciała

+ metodyka treningu funkcjonalnego + egzamin (moduł 2/4 + moduł 4/4)                                       REJESTRACJA

SIE 23   Warszawa             BPT: Koncepcja specjalizacji BW + Trening siłowy (moduły 3 i 4)           REJESTRACJA

WRZ 8    Poznań             Przygotowanie motoryczne: periodyzacja i programowanie (4/5)              REJESTRACJA

WRZ 22   Warszawa             BPT: Integracja i programowanie (5/5)                                                 REJESTRACJA

LIS 17    Poznań             Przygotowanie motoryczne: Mock Exam (5/5)                                             REJESTRACJA

Warunki rejestracji

O wpisaniu na listę uczestników decyduje termin wpłaty. Uczestnik zobowiązanych jest przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres info@body-work.com.pl najpóźniej do dwóch dni roboczych przed danym szkoleniem. Terminy wpłat wraz z informacjami o miejscu i godzinach danego modułu szkoleniowego udostępniane są w wydarzeniach facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi miejsca w grupie w sytuacji, w której rejestracja jest już zamknięta, nie ma wolnych miejsc w grupie szkoleniowej lub uczestnik nie spełnia warunków rejestracji (wybrane moduły szkoleń w specjalizacji medycznej i sportowej). Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych. Podczas rejestracji uczestnik proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– specjalizacja;
– telefon kontaktowy;
– adres e-mail;
– dane firmowe do wystawienia rachunku;
+ informacje dodatkowe.

Dla kogo?

title decoration

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:

– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile