Ładowanie...

KALENDARZ
SZKOLEŃ

Masterclass: Trening medyczny w jednostkach klinicznych Poznań 26-08-2017 - 720 zł;
REJESTRACJA
Trening medyczny: Integracja i programowanie (6/6) Warszawa 02-09-2017 - 640 zł wczesna wpłata (do 28.07.2017)
- 720 zł wpłata standardowa (do 1.09.2017)
- 3600 zł cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
Przygotowanie motoryczne: Mock Exam (5/5) Poznań 09-09-2017 - 880 zł wczesna wpłata (do 30.07.2017)
- 950 zł wpłata standardowa (do 31.08.2017)
- 5950 zł cały kurs (cztery moduły edukacyjne oraz moduł zaliczeniowy w Polsce);
REJESTRACJA
TM: Diagnostyka medyczna klienta (1/6) Poznań 23-09-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
TF: Dolna część ciała i tułów (1/4) Poznań 30-09-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 2400 zł - cały kurs
REJESTRACJA
Basic Personal Trainer: Anatomia i Biomechanika (1/5) Poznań 07-10-2017 - 720 zł wpłata standardowa (do 1.10.2017);
- 2500 zł cały kurs, wczesna wpłata (do 1.08.2017);
- 2950 zł cały kurs (5 modułów);
REJESTRACJA
TM: Stabilizacja głęboka (2/6) Poznań 14-10-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
Frans Bosch: Strength & Coordination: An Integrative Approach Poznań 20-10-2017 – 2950 zł - wczesna wpłata (do 31.08.2017);
– 3290 zł - wpłata normalna (po 31.08.2017);
REJESTRACJA
TF: Górna część ciała i tułów (2/4) Poznań 28-10-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 2400 zł - cały kurs
REJESTRACJA
BPT: Fizjologia wysiłku fizycznego (2/5) Poznań 04-11-2017 - 720 zł wpłata standardowa (do 27.10.2017);
- 2500 zł cały kurs, wczesna wpłata (do 1.08.2017);
- 2950 zł cały kurs (5 modułów);
REJESTRACJA
TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (3/6) Poznań 18-11-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
TF: Core (3/4) Poznań 25-11-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 2400 zł - cały kurs
REJESTRACJA
BPT: Koncepcja specjalizacji Trenera Personalnego BodyWork (3/5) Poznań 02-12-2017 - 720 zł wpłata standardowa (do 25.11.2017);
- 2500 zł cały kurs, wczesna wpłata (do 1.08.2017);
- 2950 zł cały kurs (5 modułów);
REJESTRACJA
TM: Powięź w treningu fizycznym (4/6) Poznań 16-12-2017 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
TM: Psychodynamika (5/6) Poznań 13-01-2018 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA
BPT: Trening siłowy z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego Poznań 13-01-2018 - 720 zł wpłata standardowa (do 6.01.2018);
- 2950 zł cały kurs (5 modułów), do 1.08.2017 cena promocyjna 2500 zł.;
REJESTRACJA
TF: Integracja i programowanie (4/4) Poznań 20-01-2018 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 2400 zł - cały kurs
REJESTRACJA
BPT: Integracja i programowanie w treningu personalnym Poznań 03-02-2018 - 720 zł wpłata standardowa (do 27.01.2018);
- 2500 zł cały kurs, wczesna wpłata (do 1.08.2017);
- 2950 zł cały kurs (5 modułów);
REJESTRACJA
TM: Integracja i programowanie (6/6) Poznań 17-02-2018 - 780 zł - cena za jeden moduł
- 3600 zł za cały kurs (6 modułów)
REJESTRACJA

Rejestracja

Rejestracji w wybranym module szkolenia można dokonać zgłaszając swój udział w wydarzeniach Facebook, udostępnionych na naszym kanale społecznościowym. Zapytania dotyczące organizacji i warunków rejestracji prosimy wysyłać na adres e-mail: szkolenia@body-work.pl.

Kalendarz szkoleń

Warunki rejestracji

O wpisaniu na listę uczestników decyduje termin wpłaty. Uczestnik zobowiązanych jest przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres info@body-work.com.pl najpóźniej do dwóch dni roboczych przed danym szkoleniem. Terminy wpłat wraz z informacjami o miejscu i godzinach danego modułu szkoleniowego udostępniane są w wydarzeniach facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi miejsca w grupie w sytuacji, w której rejestracja jest już zamknięta, nie ma wolnych miejsc w grupie szkoleniowej lub uczestnik nie spełnia warunków rejestracji (wybrane moduły szkoleń w specjalizacji medycznej i sportowej). Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych. Podczas rejestracji uczestnik proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– specjalizacja;
– telefon kontaktowy;
– adres e-mail;
– dane firmowe do wystawienia rachunku;
+ informacje dodatkowe.

Dla kogo?

title decoration

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:

– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile