Ładowanie...

KALENDARZ
SZKOLEŃ

BASIC PERSONAL TRAINER
MOVEMENT EXPERT
TRENING MEDYCZNY
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
INNE WYDARZENIA
Poznań
Plan zdrowej zmiany
10.09.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Fundamenty
10.09.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Tułów - baza do ruchu. Szkolenie z dr Ryszardem Biernatem
10.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Biodro - staw życia. Szkolenie z dr Ryszardem Biernatem
11.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
TM: Diagnostyka medyczna klienta (moduł 1/6)
22-23.09.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Głęboka stabilizacja całego ciała (moduł 2/6)
20-21.10.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Łańcuchy anatomiczne w ruchu (moduł 3/6)
17-18.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Powięź w treningu medycznym (moduł 4/6)
08-09.12.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Psychodynamika (moduł 5/6)
05-06.01.2019
CENNIK I REJESTRACJA
TM: Integracja i programowanie (moduł 6/6)
16-17.02.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Basic Personal Trainer: Anatomia i Biomechanika (moduł 1/5)
29-30.09.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Basic Personal Trainer: Fizjologia wysiłku fizycznego (moduł 2/5)
20-21.10.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Basic Personal Trainer: Koncepcja specjalizacji Trenera Personalnego BW® (moduł 3/5)
24-25.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Basic Personal Trainer: Trening siłowy (moduł 4/5)
15-16.12.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Basic Personal Trainer: Integracja i programowanie (moduł 5/5)
12-13.01.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Warszawa
TF Movement Expert: wzorce ruchowe dolnej części ciała (moduł 1/4)
20-21.10.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe górnej części ciała (moduł 2/4)
17-18.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: wzorce ruchowe tułowia i oddychanie (moduł 3/4)
01-02.12.2018
CENNIK I REJESTRACJA
TF Movement Expert: metodyka treningu funkcjonalnego + egzamin REPs (4/4)
12-13.01.2019
CENNIK I REJESTRACJA
Poznań
Przygotowanie motoryczne: periodyzacja i programowanie (moduł 4/5)
08-09.09.2018
CENNIK I REJESTRACJA
Przygotowanie motoryczne: Mock Exam (moduł 5/5)
17.11.2018
CENNIK I REJESTRACJA
NIC TU NIE MA

Warunki rejestracji

O wpisaniu na listę uczestników decyduje termin wpłaty. Uczestnik zobowiązanych jest przesłać drogą elektroniczną potwierdzenie przelewu na adres info@body-work.com.pl najpóźniej do dwóch dni roboczych przed danym szkoleniem. Terminy wpłat wraz z informacjami o miejscu i godzinach danego modułu szkoleniowego udostępniane są w wydarzeniach facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia uczestnikowi miejsca w grupie w sytuacji, w której rejestracja jest już zamknięta, nie ma wolnych miejsc w grupie szkoleniowej lub uczestnik nie spełnia warunków rejestracji (wybrane moduły szkoleń w specjalizacji medycznej i sportowej). Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do odwołania szkolenia w sytuacjach losowych. Podczas rejestracji uczestnik proszony jest o podanie następujących danych osobowych:

– imię i nazwisko;
– specjalizacja;
– telefon kontaktowy;
– adres e-mail;
– dane firmowe do wystawienia rachunku;
+ informacje dodatkowe.

Dla kogo?

title decoration

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:

– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile