UCZESTNICY

Dzieci w wieku od 8 do 12 roku życia – niezależnie od sportowego doświadczenia.