MOVEMENT APPROACH

Treningi o charakterze funkcjonalnym, które ukazują nieograniczone możliwości ruchowe ludzkiego organizmu. Opis wybranych lekcji treningu funkcjonalnego znajdziesz poniżej:

SOBOTA (23.06)


GODZ.

TEMAT

OPIS

10:00-11:00

ANALIZA POSTAWY CIAŁA
Aleksandra Kaczmarek, BODYWORK®

WYKŁAD / Zrównoważona postawa ciała gwarantuje wysoką jakość kompetencji ruchowej. Ocena stosunku napięć do długości mięśni leży u najbardziej fundamentalnych narzędzi diagnostyki funkcjonalnej – zarówno w gabinecie jak i na siłowni. Zanim zaczniemy obrazować ruch w oparciu o różnorodne wzorce ruchowe, zacznijmy od statycznej postawy ciała. Wzorce ruchowe są przecież niczym innym jak zachowaniem się statyki w dynamice.

11:00-12:00

MOBILITY
Aleksandra Kaczmarek, BODYWORK®

TRENING / Mobilność jest najważniejszą cechą ruchomości tkankowo-stawowej. Wyraża ona pierwsze i najważniejsze przykazanie treningu funkcjonalnego „najpierw mobilność, później stabilność”. Trening mobilności ukierunkowany będzie na najważniejsze ograniczenia narządu ruchu, które spotkamy u klienta podczas sesji treningu personalnego.

11:00-12:00

FILOGENEZA RUCHU CZŁOWIEKA
Paweł Krótki, BODYWORK®

WYKŁAD / Człowiek jako jedyny przedstawiciel królestwa zwierząt osiągnął wyprostowaną postawę ciała i zdolność do pełnej kontroli ruchów skrętnych. W jego ciele zapisane są wszystkie kroki ewolucyjne poszczególnych form życia – od komórek, przez ryby, gady, ssaki po naczelne. Znajomość filogenezy wszyskich gatunków otwiera przed nami szerszy kontekst treningu oraz opowiada ciekawą historię o ruchu.

12:00-13:00

AKTYWACJA PRZEDTRENINGOWA
Paweł Krótki, BODYWORK®

TRENING / Podejście funkcjonalne (ang. Movement Approach) to nie tylko atletyczne ruchy wielostawowe. To przemyślana metoda, która zawiera również ćwiczenia izolowane! Dzięki zmniejszeniu ilość stopni swobody oraz określonemu ustawieniu ciała klienta, budujemy określone warunki ćwiczenia, które pozwalają nam na dotarcie do miejsc uśpionych – czyli takich do których układ nerwowy nie ma dostępu.

13:30-15:00

DYNAMICZNA STABILIZACJA NERWOWO-MIĘŚNIOWA
Mariusz Dzięcioł, BLACKROLL

WARSZTAT / Warsztat pracy w oparciu o koncepcję DNS (ang. Dynamic Neuromuscular Stabilization). Metoda ta opiera się na naukowych zasadach kinezjologii rozwojowej. Jest to skuteczne narzędzie wykorzystywane zarówno w rehabilitacji ruchowej jak i w treningu sportowym na najwyższym poziomie. Odpowiedni wzorzec oddechowy i kontrola tułowia stanowi podstawę stabilizacji. Poprawiając zdolności motoryczne w fundamentalnych wzorcach ruchowych reprezentowanych przez rozwój dziecka wpływamy na jakość ruchu w najbardziej złożonych zadaniach ruchowych.

15:00-16:30

SZYBKOŚĆ W TRENINGU
Adam Jabłoński, BODYWORK®

WARSZTAT / Umiejętność szybkiego poruszania się, od zawsze była celem człowieka. Warsztat ten ukaże, w jaki sposób pracować nad szybkością w treningu personalnym, jak przygotować klienta do kształtowania szybkości oraz jakich narzędzi do tego użyć, aby trening był dostosowany do umiejętności trenującego. Przedstawiony zostanie sposób przygotowania takiego treningu oraz ukazane zostaną podstawowe ćwiczenia z zakresu plyometrii, jak i rozwijania szybkości maksymalnej.

14:30-15:30

JOGA A RUCH
Monika Salitra, BODYWORK®

WYKŁAD / Joga to starożytna koncepcja pracy z ciałem, która wpływa na sprawność fizyczną i umysłową. Wykład wyjaśni najważniejsze aspekty filozofii jogi i zastosowania ich w treningu grupowym oraz personalnym.

15:30-16:30

JOGA FUNKCJONALNA
Monika Salitra, BODYWORK®

TRENING / Joga funkcjonalna to innowacyjne podejście do tradycyjnych pozycji jogi oraz współgrającego z nimi oddechu. To odnajdywanie fizjologicznego zakresu ruchu, stabilności oraz przestrzeni pojawiającej się wewnątrz ciała. Lekcja jogi funkcjonalnej to prezentacja najważniejszych asan, które będą przydatne w pracy z klientem.

17:00-18:30

MOVEMENT FLOW
Wiktoria Olejnik, BODYWORK®

TRENING / Koncepcja treningu funkcjonalnego oparta na ciągłym ruchu, w której jedynym narzędziem pracy jest Twoje ciało. Trening oparty na wszechstronnych wzorcach ruchowych oraz Flow – czyli „płynięciu w ruchu”. Rozwija to świadomość czucia własnego ciała w przestrzeni, poprawia mobilność, wytrzymałość i funkcjonalną siłę.

18:30-20:00

ATLETYKA
Olga Chmielewska,
BODYWORK®

TRENING / Atletyka to najwyższy stopień zaawansowania w treningu funkcjonalnym dedykowany klientom-sportowcom na odpowiednim stopniu przygotowania. Program ten jest kompleksowym podejściem do rozwoju siły, mocy, elastyczności i innych specyficznych aspektów sprawności funkcjonalnej.

NIEDZIELA (24.06)


12:00-13:30

PERTURBACJE W TRENINGU
Jakub Basiński, BODYWORK®

WARSZTAT / Trening funkcjonalny z definicji to rodzaj ćwiczeń, które „naśladują rzeczywistość”. Środowisko naturalne możemy opisać przez chaos, zmienność i nieprzewidywalność. Zasady te powinniśmy integrować w naszej pracy z klientem. Okazuje się paradoksalnie, że lepsze efekty osiągniemy przez wytrącanie różnorodnych wzorców ruchowych ze stanu równowagi, niż przez doskonalenie idealnej techniki danego ćwiczenia. Warsztat ten poświęcony będzie perturbacjom, czyli czynnikom rozpraszającym ruch.

14:00-16:30

TRENING PĘTLI TUŁOWIA
Piotr Ciebiera,
Active Sport Solutions,
BLACKROLL

WARSZTAT / Poruszanie się w wyprostowanej postawie ciała gwarantują dwie tożsame pary pętli anatomicznych tułowia określane w literaturze jako AOS i POS (Anterior / Posterior Oblique Sling). Wiedza w zakresie ich funkcji otwiera przed trenerami nowe wymiary treningu mięśni Core oraz zaawansowane strategie korygowania zaburzeń posturalnych i lateralizacyjnych. Podczas warsztatu poznacie najważniejsze formy usprawniania pętli tułowia, które przełożą się na funkcję i jakość ruchu Waszych podopiecznych.