Ładowanie...
Promocja!

TF: Górna część ciała i tułów (2/4)

2.400 780

2.400 - cały kurs (4 moduły)

Opis wydarzenia

TRENING FUNKCJONALNY: GÓRNA CZĘŚĆ CIAŁA I TUŁÓW (moduł 2/4)

Specjalizacja funkcjonalna BODYWORK® to pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacji trenerów i fizjoterapeutów akredytowany międzynarodowym dyplomem REPs (Register of Exercise Professional) – członka międzynarodowej grupy ICREPs, w zakresie treningu funkcjonalnego.

PROGRAM KURSU

Trening funkcjonalny jest intensywnym i składającym się z czterech modułów szkoleniem z zakresu podstaw funkcjonalnej koncepcji pracy z ciałem. Program realizowany jest weekendowo w Centrum BODYWORK® w Poznaniu lub w innym miastach. Kurs adresowany jest do wszystkich osób używających ruchu w swojej pracy trenerskiej bądź terapeutycznej i znajdzie także zastosowanie w przypadku samych sportowców. Celem ogólnym szkolenia jest wprowadzenie słuchaczy w świat funkcjonalnych ćwiczeń opartych na ruchu w kontraście do utartych w branży fitness metod trenowania mięśni w warunkach izolacji. Absolwenci kursu zdobywają wiedzę o sprawności fizycznej ciała człowieka i jej znaczeniu w treningu fizycznym. Największy nacisk kładziony jest na naukę funkcjonalnych umiejętności ruchowych, które mają znaczenie z punktu widzenia czynności życia codziennego (tj. chodzenie, schylanie się, wstawanie) oraz z punktu widzenia sportu (tj. bieganie, skakanie, rzucanie). Każdy z modułów przedstawia wybrane zagadnienia w sposób pełny i łączy w sobie wiedzę z zakresu współczesnej fizjoterapii oraz sportu zawodowego.

ZAGADNIENIA OGÓLNE

– ruch w treningu fizycznym;
– sprawność fizyczna i jej rodzaje;
– mobilność / stabilność segmentarna;
– sensomotoryczna kontrola ruchu;
– dysfunkcja i wzorce przeciążeń;
– testowanie wzorców ruchu;
– fundamentalne wzorce ruchu;
– funkcjonalny trening siłowy;
– elastyczność i powięź w treningu;
– integracja i programowanie treningu;
– trening funkcjonalny sportowca;

Moduł 2: Górna część ciała i tułów

(2 dni, 12h)

– fundamentalne wzorce ruchu dla górnej części ciała (pchanie i przyciąganie);
– zmiana płaszczyzny ruchu w kontekście pracy ramion;
– trening w łańcuchu zamkniętym i otwartym;
– techniki stabilizacji łopatki w ruchu;
– stabilizacja i mobilizacja tułowia przez kręgosłup piersiowy;
– oddychanie a ruch;
– wybrane metody regeneracji i autoterapii;
– wybrane metody treningu sportowego;

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy z uczestników kursu otrzymuje na każdym zjeździe materiały szkoleniowe (skrypt wraz z miejscem na notatki). które zawierają omawiane zagadnienia oraz techniki pracy z klientem.

UCZESTNICY

Szkolenia BODYWORK® adresowane są do wszystkich specjalistów związanych z aktywnością fizyczną na poziomie rekreacji ruchowej (fitness), sportu i rehabilitacji. W szczególności natomiast do:
– trenerzy personalni i instruktorzy fitness;
– fizjoterapeuci i terapeuci manualni;
– specjaliści leczenia ruchem (tj. instruktorzy Pilates, Joga);
– trenerzy przygotowania motorycznego w sporcie;
– trenerzy kulturystyki i instruktorzy CrossFit;
– psychoterapeuci (specjalizacji psychosomatyka);
– osoby aktywne fizycznie;

CENA SZKOLENIA

– 780 zł – cena za jeden moduł
– 2400 zł – cały kurs

REJESTRACJA

Rejestracja w kursie następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej organizatora oraz zrealizowanie wybranej formy płatności:

Kalendarz szkoleń

O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność wpłat. Rejestracja w szkoleniu wiąże się z akceptacją regulaminu szkoleniowego, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz przedstawiany uczestnikom podczas pierwszego dnia kursu. Liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres szkolenia@body-work.pl oraz przez wiadomości na FB.

INFORMACJE DODATKOWE

Organizator zastrzega sobie (1) prawo nie zwrócenia wpłaconych środków za szkolenie uczestnikowi, który nie pojawił się na szkoleniu w wyznaczonym terminie oraz (2) prawo zmiany terminu szkolenia w wyjątkowych sytuacjach lub (3) odwołania szkolenia (w takim przypadku, dokonane wpłaty zostaną zwrócone).

ORGANIZATOR SZKOLENIA

BODY-WORK s.c. Dominik Zawadzki, Paweł Krótki
ul. Lindego 4
60-573 Poznań
NIP: 781-190-22-66

www.body-work.pl
www.facebook.com/bodyworkpl

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile