Cena szkolenia

title decoration

– 2400 zł wpłata jednorazowa za cały program kursu (4 moduły + egzamin zaliczeniowy)

– 720 zł wpłata za pojedynczy moduł edukacyjny (640 zł wczesna wpłata)