CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Kwalifikacje zgodne z międzynarodowymi standardami treningu funkcjonalnego potwierdzone dyplomem z pieczęcią REPS Polska (Rejestr Profesjonalnych Szkół i Instruktorów Fitness);

2. Tytuł funkcjonalnego trenera personalnego, który daje Ci zdecydowaną przewagę na polskim rynku trenerów i instruktorów;

3. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy na arenie międzynarodowej;

4. Maksymalny wzrost swojego rozwoju zawodowego;

5. Aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy z Twoimi klientami na każdym poziomie zaawansowania;

6. Konieczność nieustannego pogłębiania swoich kompetencji w przyszłości dzięki weryfikacji rozwoju w oparciu o punkty CPD (Continued Professional Development);

Przejdź do strony REPs Polska