BODYWORK® MOVEMENT EXPERT
IV. METODYKA TRENINGU FUNKCJONALNEGO

moduł weekendowy: 1,5 dnia (sobota-niedziela), 8h

uczestnictwo w ostatnim module i podejście do egzaminu REPs wymaga obecności we wszystkich poprzednich modułach I-III. kursu

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (3h)

zasady programowania ćwiczeń funkcjonalnych / długofalowa perspektywa rozwoju atletycznego (LTAD) / konstruowanie planów treningowych / coaching wewnętrzny i zewnętrzny / komunikacja i rytmika ćwiczeń / motywacja i intencja w treningu funkcjonalnym / strategie korygowania wzorców ruchowych.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (5h)

korekcje zaburzeń wzorców ruchowych / prowadzenie treningów personalnych / Movement Flow / poszukiwanie specyfiki w ćwiczeniach funkcjonalnych / sesja pytań i odpowiedzi (wyjaśnienie praktyczne).

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej.

PROWADZĄCY: PAWEŁ KRÓTKI, szkoleniowiec BODYWORK®, ekspert ruchu, fizjoterapeuta.