EGZAMIN REPs
+ ZALICZENIE SZKOLENIA

moduł weekendowy: 0,5 dnia (niedziela), 4h

ZALICZENIE TEORETYCZNE (1h)

test jednokrotnego wyboru / 80 pytań testowych / zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-III. modułu szkolenia.

ZALICZENIE PRAKTYCZNE (3h) 1. zdanie indywidualnej pracy z wybranym klientem / 2. omówienie wybranego wzorca ruchu / 3. zademonstrowanie pozycji wzorcowej / 4. zademonstrowanie trzech regresji wybranego ćwiczenia / 5. zademonstrowanie progresji wybranego ćwiczenia w zakresie 8-4 RM / 6. ocena komunikacji i coachingu trenera.

WARUNKI ZALICZENIA: 70% pozytywnych odpowiedzi w części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne ukończenie szkolenia daje uczestnikowi dyplom BODYWORK® potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności, dyplom BODYWORK® eksperta ruchu i akredytację REPs w specjalizacji: trener personalny. Zdobycie legitymacji REPs wymaga rejestracji na stronie http://repspolska.pl oraz opłatę w wysokości 100 zł.