CENA SZKOLENIA

BODYWORK® MOVEMENT EXPERT (specjalizacja funkcjonalna):

780 zł / każdy pojedynczy moduł lub

2400 zł / cały program szkolenia.

Cena szkolenia obejmuje poczęstunek w przerwach kawowych, wodę oraz obiad podczas każdego dnia szkoleniowego.