Cena szkolenia

title decoration

– 2950 zł wpłata jednorazowa za cały program kursu (5 modułów + egzamin zaliczeniowy)

– 2500 zł wczesna jednorazowa wpłata za cały program kursu (do 1.08.2017)

– 720 zł wpłata za pojedynczy moduł edukacyjny