BODYWORK® BASIC

III. WPROWADZENIE DO SPECJALIZACJI TRENERA PERSONALNEGO

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Zagadnienia teoretyczne (5h): trener personalny wg koncepcji BODYWORK / profesjonalna obsługa klienta w treningu personalnym / podstawy prawne pracy trenera i etyka w zawodzie / pierwsze spotkanie z klientem (wywiad) / wyznaczanie celów treningowych klienta / genetyka i predyspozycje / rola mózgu w procesie nauczania

Zagadnienia praktyczne: (7h): terminologia ćwiczeń gimnastycznych / karta oceny wzorców ruchu / podstawowe wzorce ruchu / rozgrzewka funkcjonalna / ocena mobilności i stabilności segmentów stawowych / warsztat zajęć grupowych

PROWADZĄCY: Monika Kacprzak / Jakub Basiński