BODYWORK® BASIC

V. INTEGRACJA I PROGRAMOWANIE W TRENINGU PERSONALNYM

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 12h

Trening personalny dla klienta podstawowego – warsztat / adaptacja i superkompensacja w treningu / wybrane aspekty prewencji urazów.

EGZAMIN

* Egzamin teoretyczny – (75 minut) test jednokrotnego wyboru, 60 pytań testowych, zagadnienia obejmują wszystkie informacje teoretyczne zawarte w skryptach I-IV modułu szkolenia.

* Egzamin praktyczny: (75 minut), 1. Zaprezentowanie rozgrzewki w kierunku danego wzorca ruchu 2. Omówienie wylosowanego wzorca ruchu 3. Zaprezentowanie progresji lub regresji 4. Omówienie najczęściej występujących błędów 5. Zaproponowanie ćwiczenia rozwijającego daną partię mięśniową 6. Ocena komunikacji i sposobu nauczania.

PROWADZĄCY: Aleksandra Kaczmarek / Monika Kacprzak / Jakub Basiński