STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów oraz egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Instruktora Siłowni z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Basic Personal Trainer szkoły BODYWORK wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

MODUŁ I – Anatomia i Biomechanika

MODUŁ II – Fizjologia wysiłku fizycznego

MODUŁ III – Wprowadzenie do specjalizacji Trenera Personalnego

MODUŁ IV – Główne założenia treningu siłowego z wykorzystaniem obciążenia zewnętrznego

MODUŁ V – Integracja i programowanie + EGZAMIN REPs