STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na następujące etapy edukacji:

– pięć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów

– egzamin teoretyczno-praktyczny, który odbędzie się na ostatnim zjeździe. Zaliczenie końcowe odbywa się wg standardów egzaminacyjnych międzynarodowego Stowarzyszenia ICREPs, po którym uczestnik kursu otrzymuje tytuł Instruktora Siłowni z akredytacją Stowarzyszenia REPs Polska oraz tytuł Basic Personal Trainer szkoły BODYWORK wraz z certyfikatem poświadczającym zdobyte umiejętności.

Szczegółowe informacje organizacyjne:

Pobierz folder (PDF)

Facebook