POWIĘŹ W TRENINGU

MODUŁ EDUKACYJNY IV (2 dni, 16h)

PROWADZĄCY: MAŁGORZATA MUZYKA-KOPERA

PSYCHODYNAMIKA

MODUŁ EDUKACYJNY V (2 dni, 16h)

PROWADZĄCY: MAŁGORZATA MUZYKA-KOPERA

INTEGRACJA I PROGRAMOWANIE

MODUŁ EDUKACYJNY VI (1,5 dnia, 12h) + EGZAMIN ZALICZENIOWY (0,5 dnia, 4h)

PROWADZĄCY: MAŁGORZATA MUZYKA-KOPERA / PAWEŁ KRÓTKI