Cena szkolenia

title decoration

– 3600 zł wpłata jednorazowa za cały program kursu (6 modułów + egzamin zaliczeniowy)

– 780 zł wpłata za pojedynczy moduł edukacyjny