STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie odbywa się w czasie jednego semestru i podzielone jest na następujące etapy edukacji:

– sześć modułów edukacyjnych w formie weekendowych zjazdów;

– kurs kończy się egzaminem zaliczeniowym, który odbywa się w ostatni dzień szóstego modułu (niedziela);