ZAGADNIENIA OGÓLNE

title decoration

Ukończenie całości kursu zapozna Cię z następującymi zagadnieniami:

– lecznicze znaczenie ruchu i jego wpływ na zdrowie;
– badanie i określanie poziomu sprawności fizycznej klienta;
– wielopłaszczyznowe i wielonarządowe podejście do pracy z ciałem;
– dysfunkcje kręgosłupa i innych stawów ciała;
– praca z bólem mechanicznym i bólem centralnym;
– znaczenie mięśni centrum (Core) w przypadkach klinicznych;
– restrukturyzacja tkanki łącznej (powięź w ruchu);
– jakość życia i dobrostan psychiczny (Wellbeing) a ruch;
– specjalistyczny trening dzieci i młodzieży;