PERIODYZACJA I PROGRAMOWANIE

TRENINGU MOTORYCZNEGO SPORTOWCA

OCENA KOMPETENCJI RUCHOWEJ
OBRAZOWANIE RUCHU
(MOVEMENT SCREEN) 

MODUŁ EDUKACYJNY IV (2 dni, 20h)

ZALICZENIE 1
ETAP POLSKI

EGZAMIN PRÓBNY UKSCA
(MOCK EXAM)

PODSUMOWANIE SZKOLENIA
PRACA WARSZTATOWA
PYTANIA I ODPOWIEDZI

MODUŁ ZALICZENIOWY V (2 dni, 20h)

ZALICZENIE 2
ETAP BRYTYJSKI

OFICJALNY EGZAMIN UKSCA

TERMIN WYBIERANY INDYWIDUALNIE

Uczestnicy szkolenia otrzymują pomoc przy rejestracji na oficjalny egzamin UKSCA. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności przeprowadzane jest w jednym z ośrodków egzaminacyjnych w Wielkiej Brytanii.