Co zyskasz?

1. Rozpoznawany międzynarodowo status trenerski ASCC (Accredited Strenght & Conditioning Coach);

2. Zdecydowaną przewagę na polskim rynku trenerów przygotowania motorycznego;

3. Otwarte drzwi do poszukiwania pracy na arenie międzynarodowej;

4. Maksymalny wzrost swojego rozwoju zawodowego podczas pierwszego w Polsce programu szkoleniowego przygotowującego do oficjalnego egzaminu UKSCA;

5. Aktualną wiedzę i praktyczne narzędzia niezbędne do profesjonalnej pracy z Twoimi podopiecznymi oraz drużynami sportowymi;

6. Konieczność nieustannego pogłębiania swoich kompetencji w przyszłości dzięki weryfikacji rozwoju w oparciu o punkty CPD (Continued Professional Development);

Przejdź do strony UKSCA