INFORMACJE PODSTAWOWE

Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

TRENING SIŁOWY SPORTOWCA

MODUŁ EDUKACYJNY I (2 dni, 20h)

REJETRACJA W PIERWSZYM MODULE

OLIMPIJSKIE PODNOSZNIE CIĘŻARÓW

WG. STANDARDÓW NAUCZNIA W SPORCIE (PODEJŚCIE UKSCA)

TRENING MOCY SPORTOWCA

MODUŁ EDUKACYJNY II (2 dni, 20h)

PLYOMETRIA,
SZYBKOŚĆ,
ZWINNOŚĆ

BIEGANIE I PRZYSPIESZENIE

PORUSZANIE SIĘ W POLU GRY

MODUŁ EDUKACYJNY III (2 dni, 20h)