4

kursy trenerskie

20

zjazdów weekendowych

2

lata nieprzerwanej edukacji