PROGRAM PODSTAWOWY:

TRENING
FUNKCJONALNY

Program i terminy

SPECJALIZACJA:

TRENING
MEDYCZNY

Program i terminy

SPECJALIZACJA:

TRENING
SPORTOWY

Program i terminy