KETTLEBELLS

(SPORT)

Praca z odważnikami kulowymi to odmienny od tradycyjnych metod, skuteczny sposób budowania siły oraz poprawy wytrzymałości. Kettlebell jest narzędziem kompleksowym, wpływającym na pracę całego ciała. Przesunięty środek ciężkości dodatkowo przyczynia się do zwiększenia efektywności wykonywanej pracy.

Prowadzący: Agnieszka Andrzejczyk

RECOVERY

(THERAPY)

Regeneracja jest jednym z najbardziej zaniedbanych elementów treningu oraz sprawdzianem systematyczności osoby aktywnej. Odpoczynek to również wysiłek, który sprawia że „nie ma dnia bez przerwy”. Podnoszenie potencjału regeneracji gwarantuje optymalną adaptację do obciążeń treningowych.

Prowadzący: Paweł Krótki

TRENING MIESIĄCA

(OPEN GROUP)

Trening dedykowany wybranej tematyce ruchu, będący autorskim programem trenerów BODYWORK. Tematyka treningów miesiąca obejmuje bardziej zaawansowane aspekty ćwiczeń i zmienia się z miesiąca na miesiąc. O treningach miesiąca dowiesz się więcej w Centrum.

Prowadzący: Leszek Zambrzycki