Grupa zajęć
Warm-Up

title decoration

(15-20 min)

Rozgrzewka funkcjonalna stanowi podstawową formę pracy grupowej w Centrum BODYWORK. Jest to idealny wstęp do profesjonalnej i bezpiecznej pracy w treningu personalnym.

Warmy-up’y prowadzone są przez różnych trenerów i są bezpłatne. Mogą w nich brać udział osoby przychodzące na trening personalny lub grupowy, najlepiej jako wstęp do dalszych zajęć.