BALANCE

(SPORT)

Kształtowanie zmysłu równowagi i świadomości ciała w przestrzeni są elementem każdego profesjonalnego treningu w sporcie. Lekcja koncentruje się na esencji ćwiczeń równoważnych, będących idealnym wstępem do bardziej zaawansowanych ruchów.

R.A.M.P.

(SPORT)

Protokół profesjonalnego przygotowania sportowca do wymagań treningu szybkościowo-siłowego. R.A.M.P. to praca pod kątem zakresu ruchu (Range of Motion), aktywacji mięśniowej (Activation) i przygotowania ruchowego (Movement Preparation).

SAQ

(SPORT)

Wysokiej częstotliwości trening szybkości, zwinności i reakcji kształtujący efektywność reakcji i koordynacji nerwowo-mięśniowej. Ćwiczenia SAQ (Speed, Agility, Quickness) stanowią idealny wstęp do bardziej zaawansowanych ćwiczeń szybkościowo-siłowych.