Diagnostyka

title decoration

Pierwsze spotkanie z trenerem BODYWORK to obrazowanie ruchu i pełna diagnostyka funkcjonalna. Wraz z określeniem Twojego poziomu sprawności fizycznej konstruujemy realny program treningowy ukierunkowany na jak najszybsze osiągnięcie celu – zdrowotnego czy sportowego. Wyniki testowania są zapisywane w naszym systemie i poddawane ponownej ocenie w czasie.