Więcej niż trenerzy personalni …

Wykraczamy poza powszechne wyobrażenie o trenerach personalnych, stając się specjalistami w branży treningu, rehabilitacji i sportu. Współpraca z jednym z nas to indywidualnie skonstruowany program, edukacja w zakresie planowania treningów i określona w czasie realizacja celu.

Poznaj kadrę trenerów