Czego się nauczysz?

title decoration

* Podziału ćwiczeń na wzorce pierwotne (ABC), fundamentalne (FMS) i specjalne (WYZ).

* Naukowych podstaw zrównoważonego rozwoju ruchowego człowieka.

* Motorycznych i reflektorycznych “cegiełek” tworzących każdy funkcjonalny ruch.

* Reguł progresowania ćwiczeń i przewidywania adaptacji funkcjonalnej, która jest znacznie bardziej złożona niż strukturalna (sylwetkowa).

* Optymalizacji ruchu dla potrzeb przenoszenia (transferu) – świętego Graala podejścia ruchowego.