Mateusz Brela

title decoration

Misją Mateusza jest ciągła edukacja samego siebie, a potem nauczanie innych. Sportowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem gry w piłkę nożną. Na arenie międzynarodowej Mateusz grał w Stanach Zjednoczonych, Finlandii i Szwecji. W 2017 roku zakończył czynną grę w piłkę nożną, aby profesjonalnie zająć się psychologią sportu. Absolwent amerykańskiej uczelni Seton Hall University. Obecnie student II-go roku na uczelni SWPS w Warszawie, gdzie zgłębia swoją wiedzę z zakresu Psychologii Kryzysu i Zmiany (w planach ma doktorat z tematyki stresu w sporcie) Stworzył autorski system treningu mentalnego MBTM, który opiera się na fundamentalnych umiejętnościach związanych z odpowiednim przygotowaniem sportowca do życia.