Co jeszcze otrzymujesz?

title decoration

* Certyfikat ukończenia kursu – wysyłany pocztą na podany adres (warunkiem otrzymania certyfikatu jest zdanie egzaminu końcowego).

* Wysokiej jakości koszulka sportowa BODYWORK o wartości 129 zł (wysyłana razem z certyfikatem po egzaminie końcowym).

* Możliwość spotkania twórców szkoleń oraz społeczności mentorów podczas weekendowych warsztatów uzupełniających w preferencyjnej (dla uczestników kursu on-line) cenie.