Siła a prędkość

Na przestrzeni ostatnich lat jednym z głównych tematów poruszanych podczas szkoleń związanych z przygotowaniem motorycznym w sporcie oraz treningiem funkcjonalnym jest planowanie jednostek treningowych. Zarówno w sporcie wyczynowym, amatorskim jak i w treningu z Klientem chcącym poprawić swoją jakość życia, dobór odpowiednich jednostek treningowych w odpowiednim okresie przygotowań jest coraz trudniejszy.


 
 

Czym jest Krzywa Siły-Prędkości?

Choć dla wielu krzywa ta może wydawać się skomplikowana, w rzeczywistości jest bardzo prosta. Krzywa jest fizyczną reprezentacją zależności siły i szybkości. Na osi X ukazana jest prędkość, której przykładem będzie szybkość skurczu mięśnia lub prędkość ruchu wyrażona w m/s. Oś Y natomiast obrazuje wartości siły np. skurczu mięśnia lub sił reakcji podłoża wyrażonej w Newtonach. Interpretując wykres, możemy zauważyć odwrotną zależność pomiędzy siłą a szybkością.

Wzrost siły powoduje zmniejszenie szybkości i odwrotnie. Dla przykładu, wykonując przysiad ze sztangą na plecach z maksymalnym obciążeniem, produkujemy duże ilości siły, natomiast prędkość ruchu jest niska. Odwrotna sytuacja występuje podczas wyskoku pionowego w górę bez obciążenia – prędkość ruchu jest duża, wartości siły są zdecydowanie niższe.


 
 

Zastosowanie Praktyczne

W wielu dyscyplinach sportu generowana przez zawodników moc jest czynnikiem determinującym wysokie wyniki. Jak wiemy Moc jest iloczynem Siły i Prędkości (Moc [W]=Siła [N] * Prędkość[m/s] ). Poprawa jednej ze składowych prowadzi do zwiększonej produkcji mocy przez zawodnika.

Analizując wykres, głównym celem, który chcemy osiągnąć, jest przesunięcie wykresu Siły-Szybkości w prawą stronę względem osi XY. Spowoduje to zwiększenie generowanej siły i szybkości u zawodnika, co bezpośrednio przełoży się na osiągane przez niego wartości mocy. W tym momencie pojawia się znak ostrzegawczy. Skierowanie jednostek treningowych tylko na jedną część krzywej (np. kształtowanie siły maksymalnej) oczywiście podniesie poziom generowanej siły, ale spowoduje to również zmniejszenie generowanej szybkości. Obecne programy szkoleniowe łączące kształtowanie siły i mocy wykazują znaczący wzrost cech motorycznych zawodników w porównaniu z kształtowaniem tylko cech siłowych lub szybkościowych.

http://body-work.com.pl/
http://body-work.com.pl/

Po analizie której dokonaliśmy, nasi zawodnicy powinni kształtować wszystkie cechy motoryczne związane z krzywą, jednak czas spędzony w każdej strefie uzależniony jest od wielu czynników. Do podstawowych zaliczamy:

  • staż treningowy,
  • indywidualne mocne i słabe strony,
  • cel szkolenia,
  • dyscyplina sportu,
  • zajmowana pozycja na boisku lub styl gry,
  • okres czasu, w którym pracujemy z zawodnikiem (okres startowy, okres posezonowy).


 
 

Zrozumienie zależności pomiędzy siłą a prędkością oraz jej wpływ na programowanie ćwiczeń w poszczególnych jednostkach treningowych, należy do podstaw. Każdy trener chcąc pracować efektywnie, podnosząc poziom atletyczności swoich podopiecznych, powinien mieć to zagadnienie opanowane do perfekcji.

Jakub Gdula
Trener personalny, fizjoterapeuta

Poprzedni artykuł

Sprawność fizyczna

Następny artykuł

Kręgosłup piersiowy i oddychanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *