Trening korekcyjny – krok ku zdrowej sylwetce

Prawidłowa postawa ciała człowieka charakteryzuje się takim ustawieniem poszczególnych jego części, aby codzienne, wydajne funkcjonowanie odbywało się jak najniższym kosztem energetycznym i podlegało prawom ergonomii. Jednak cywilizacja oraz coraz bardziej rozwinięty i pędzący do przodu świat nie sprzyja dbałości o tak ważne aspekty i świadomość własnego ciała. Skutkuje to pojawianiem się i cementowaniem zaburzeń w obrębie narządu ruchu, co nieuchronnie prowadzi do powstawania dysfunkcji w innych układach, w tym oddechowym, trawiennym czy krążeniowym.

Podejmując wyzwanie wyeliminowania sylwetkowych nieprawidłowości i zadając sobie trud wypracowania zdrowej, prawidłowej, atletycznej postawy, która poprawi nasza codzienną wydajność i nie będzie zbędnym balastem, warto ukierunkować się – przynajmniej w początkowej fazie – na trening korekcyjny.

a

Korekta własnego ciała

Zajęcia korekcyjne większości z nas mogą kojarzyć się z nudnym przekładaniem woreczków z piaskiem lub zwisach na drabinkach w niezbyt przyjemnej sali gimnastycznej. Na tego rodzaju gimnastykę korekcyjną przeprowadzaną wg starych schematów wysyłano przez lata dzieci i młodzież, które nie widząc celu takiej pracy uznawały to za stratę czasu, a ich zaangażowanie było bliskie zeru. Także system ćwiczeń dla dorosłych nie zachęcał do podejmowania prób, zwłaszcza, jeśli grupę ćwiczebną stanowiły osoby o zróżnicowanych zaburzeniach posturalnych.

a

www.body-work.com.pl
www.body-work.com.pl

a

Zaplanowanie lekcji tak, aby skorzystały z niej zarówno dzieci z wadami w obrębie kręgosłupa (plecy okrągłe, płaskie, boczne skrzywienia kręgosłupa często niesłusznie uznawane za skoliozę) jak i z wadami w obszarze kończyn dolnych (kolana koślawe czy ich odwrotność – szpotawe) było nie lada wyzwaniem dla nauczyciela wychowania fizycznego, który często bez odpowiedniego przygotowania w tym zakresie podejmował się tegoż zadania. Poza tym – jakiej efektywności można spodziewać się przy jednej godzinie tygodniowo takiej gimnastyki, podczas gdy większość stanowi siedzenie w ławce szkolnej, przy biurku w domu czy – w późniejszych latach dorosłych – w biurze naszego miejsca pracy?

a

Czysta karta

Z punktu widzenia fizjologii i metodyki nauczania ruchu dużo prostszym zadaniem, zarówno dla trenera jak i Klienta, jest nauczenie owego ruchu od podstaw na tzw. „czystej karcie”. Dzieje się tak w przypadku nabywania nowych umiejętności, np. nauka tańca, którego nigdy wcześniej nie próbowaliśmy. Pozbywanie się nieprawidłowych nawyków i utrwalonych wzorców stanowi ogromną przeszkodę, zwłaszcza jeśli nie znamy mechanizmów i zależności, które tworzą dane zaburzenie sylwetki.

Niemalże niemożliwym jest trafienie na Klienta, który nigdy wcześniej nie wykonywał przysiadu czy podporu – są to podstawowe wzorce ruchu i uczymy się ich już w okresie dzieciństwa. Zazwyczaj robimy to jednak nieświadomie i nie do końca prawidłowo, jeśli nie kieruje nami dobrze wykształcony wuefista czy trener. Wieloletnie utrwalanie i zamrażanie dysfunkcji poprzez brak wszechstronnego rozwoju motorycznego, a z drugiej strony zbyt szybkie ukierunkowanie młodego człowieka na jedną dyscyplinę sportową prowadzi nieuchronnie do rozwinięcia kompensacji w ciele, które nijak mają się do założeń o prawidłowej postawie ciała.

a

Trening osobisty – ćwiczenia korekcyjne pod okiem trenera

Rozwiązaniem tego problemu może być dobrze zaplanowany i indywidualnie dopasowany trening korekcyjny pod okiem trenera, który specjalizuje się w pracy terapeutycznej oraz zna mechanizmy rządzące konkretnym zaburzeniem wzorca postawy. Osoba taka jest często w ścisłej współpracy z fizjoterapeutą, którego rola w początkowej fazie pracy jest ogromna. W wielu przypadkach dużo łatwiej przeprowadzić trening, gdy Klient nie doświadcza bólu o charakterze posturalnym oraz ma przestrzeń tkankową do funkcjonalnej pracy korekcyjnej.

Mnogość wykonywanych technik manualnych stanowi bardzo dobre uzupełnienie w procesie korekcyjnym, nie może jednak stanowić jego podstawy – tę rolę spełnia prawidłowy, rozwijający ruch. Pracując nad podstawową sprawnością fizyczną mamy wtedy plastyczne, podatne na zmiany i pozbawione nieprawidłowych napięć tkankowych ciało, z którym dużo łatwiej realizować postawione sobie cele korekcyjne. Nie można jednak pominąć istoty prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki czy testów funkcjonalnych, które ukażą, z jakim wzorcem zaburzeń posturalnych mamy się zmierzyć i pozwolą zaplanować proces terapeutyczno-treningowy.

a

www.body-work.com.pl
www.body-work.com.pl

a

Dopiero kiedy podstawowa sprawność fizyczna zostaje wykształcona i zachowana, możemy myśleć o dalszym rozwoju treningowym, także w kierunku określonej sprawności sportowej. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy możliwości, aby pracować z trenerem personalnym nad zaburzeniami w naszej sylwetce? Odpowiedzią są zajęcia grupowe o charakterze prozdrowotnym, takie jak Zdrowy Kręgosłup, Zdrowa Sylwetka, Pilates czy lekcje o charakterze rozluźniająco-rozciągającym. Skupiają się one na ogólnym rozwoju ciała, jednak bez dodatkowych obciążeń, często z lekkim naciskiem na wyprowadzenie z najczęściej występujących nieprawidłowości, jak chociażby zespoły skrzyżowania górnego i dolnego, skrzywienia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej czy dysfunkcje w obszarze stawu skokowego i stopy.

Założenia tego rodzaju lekcji oraz niewielka liczebność w grupie daje trenerowi możliwość kontroli nad uczestnikami, Klienci natomiast mają okazję, by skupić się na swoim ciele i wychwycić płynące z niego sygnały. Systematyczna, świadoma praca z pełnym zaangażowaniem ćwiczących potrafi przynieść fantastyczne rezultaty, w postaci braku dyskomfortu ciała, poprawy sylwetki i świadomości ciała oraz ogólnego samopoczucia na co dzień. Zajęcia grupowe mogą ponadto stanowić doskonałe uzupełnienie treningów personalnych, które często – ze względu na zaawansowany charakter zaburzeń – przybierają formę rehabilitacji ruchowej.

Zaburzenie postawy ciała może być zarówno przyczyną jak i skutkiem takich stanów jak: gorsze samopoczucie, obniżona koncentracja, niższa wydajność w codziennym funkcjonowaniu czy uogólniony dyskomfort ciała. Jeśli znajdujesz u siebie któreś z tych objawów, warto udać się do specjalisty po rzetelną analizę postawy ciała oraz plan działania, które doprowadzą do wyeliminowania powyższych dolegliwości i poprawią komfort Twojego życia. Zapraszamy do BODY WORK!

a

Aleksandra Kaczmarek
Fizjoterapeuta – Terapeuta Manualny
Medyczny Trener Personalny, Specjalista Pilates

Poprzedni artykuł

Fizjoterapia w praktyce

Następny artykuł

Metody terapii bólu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *