Bolesny bark

title decoration

Jest bardzo ogólnym określeniem wszelkich objawów bólowych pojawiających się w obszarze obręczy barkowej oraz stawu ramiennego. Pod tym pojęciem mogą kryć się takie zaburzenia jak: uszkodzenie stożka rotatorów, zespół ciasnoty podbarkowej, zapalenie kaletek wokół stawu ramiennego czy choroby zwyrodnieniowe stawów obręczy barkowej.

Odpowiednio prowadzona fizjoterapia oparta na rzetelnej diagnostyce różnicowej i określeniu charakteru schorzenia prowadzi w większości przypadków do całkowitego wyleczenia pacjenta.

Metody terapii bólu