fbpx
Ładowanie...
  • BEZPŁATNA OFERTA DLA SPORTOWCÓW

DOŁĄCZ DO WYJĄTKOWEGO PROJEKTU BADAWCZEGO!

 

Centrum BODYWORK i Higgsone prowadzą zaawansowany projekt badawczy, którego celem jest pozyskanie i analiza danych związanych z diagnostyką sportowców. Do projektu poszukujemy ok. 20-30 profesjonalnych sportowców.

W zamian oferujemy przekazanie wyników z przeprowadzonych badań wraz z dodatkową konsultacją naszych trenerów i fizjoterapeutów. Co ważne (!), osoba badana otrzyma wskazania do podjęcia specyficznych działań wyrównawczych lub praktycznych implikacji dotyczących dalszego rozwoju motorycznego na siłowni i boisku. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają wszystkie wyniki + konsultacje całkowicie bezpłatnie! (standardowa cena kompletu badań to 1500 zł).

W RAMACH PROJEKTU WYKONAMY NASTĘPUJĄCE BADANIA:

Ocena funkcjonalna

title decoration

Ocena funkcjonalna wg koncepcji BODYWORK® z pełną analizą biomechaniczną narządu ruchu, dzięki której można rozpoznać specyficzne dla danej osoby braki w mobilności i stabilności oraz zaburzenia jakości wykonania fundamentalnych dla sprawności człowieka testów funkcjonalnych.

Badanie to rozszerzone jest o system kamer rejestrujących indywidualny ruch oraz platformę baropodometryczną do analizy funkcji chodu, które dostarczone są przez naszego partnera Higgsone.

Badanie prowadzane w Centrum BODYWORK, czas trwania: ok. 2 godziny

Ocena Biodex

title decoration

Kompleksowa ocena Biodex stawów kolanowych, biodrowych i barkowych dla kluczowych sportowych funkcji motorycznych ciała. Badanie pozwala wykazać znaczne deficyty w sile, mocy i wytrzymałości mięśni sportowca, które mogą predysponować do urazu lub wskazywać na niepełną wydajność / sprawność ruchową lub niezdiagnozowany deficyt narządu ruchu

Badanie prowadzone w klinice Rehasport, czas trwania: ok. 1 godzina.

Delos RIVA Test

title decoration

Delos RIVA będący testem propriocepcji i równowagi dla oceny umiejętności stabilizacji ciała w podporze na jednej kończynie dolnej. Badanie wskazuje na strategie stabilizacji dynamicznej podejmowane przez ćwiczącego i pozwala na wskazanie lub wykluczenie najważniejszych zaburzeń, które mogą predysponować w przyszłości do urazu kończyny dolnej lub kręgosłupa.

Badanie prowadzone w klinice Rehasport, czas trwania: ok. 1 godzina

Badanie dynamometryczne

title decoration

Badanie dynamometryczne przy użyciu Vald ForceDecks, które pozwala na analizę „atletycznych standardów” badanej osoby oraz syntezę krytycznych wniosków dotyczących stanu gotowości i / lub przygotowania motorycznego zawodnika. Testy na platformach dynamometrycznych stanowią świetne rozszerzenie dla wcześniejszych testów o bardziej rzeczywistą funkcję ruchu w specyficznych dla sportu ćwiczeniach tj. counter-movement jump (wysok z przedruchem) lub ćwiczenia plyometryczne. 

Badanie prowadzone w Centrum BODYWORK, czas trwania: ok. 1 godzina.

Badanie bonusowe – nie jest częścią projektu (dla chętnych).

CO WAŻNE!

Wszystkie badania prowadzone będą przez fizjoterapeutów BODYWORK (oraz Rehasport).

Dodatkowym benefitem będzie omówienie wyników i przekazanie konkretnych wskazań do podjęcia specyficznych działań na siłowni i boisku.

 

Kogo szukamy?

title decoration

* Sportowców trenujących minimum 10 godz. w tygodniu – 1-sza liga / ekstraklasa

* Sporty drużynowe np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka

* Lub sporty wydolnościowe np. biegi długodystansowe, biegi górskie, triathlon, narciarstwo biegowe

* Do projektu poszukujemy osób o zróżnicowanych parametrach antropometrycznych

CZAS TRWANIA i MIEJSCE

title decoration

* Testy będą prowadzone w okresie od czerwca do września w Poznaniu

* Badania będą prowadzone w systemie 2 dni po ok 2-3 godziny (osobno badania w Centrum BODYWORK, osobno w Rehasport)

Kontakt

title decoration

Wszystkich sportowców zainteresowanych nawiązaniem współpracy w ramach opisanego projektu badawczego prosimy o krótkiego maila ze zgłoszeniem na adres: sport@body-work.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, dyscypliny sportu oraz ew. nazwy drużyny (dot. sportów zespołowych)

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile