Badanie dynamometryczne

title decoration

Badanie dynamometryczne przy użyciu Vald ForceDecks, które pozwala na analizę „atletycznych standardów” badanej osoby oraz syntezę krytycznych wniosków dotyczących stanu gotowości i / lub przygotowania motorycznego zawodnika. Testy na platformach dynamometrycznych stanowią świetne rozszerzenie dla wcześniejszych testów o bardziej rzeczywistą funkcję ruchu w specyficznych dla sportu ćwiczeniach tj. counter-movement jump (wysok z przedruchem) lub ćwiczenia plyometryczne. 

Badanie prowadzone w Centrum BODYWORK, czas trwania: ok. 1 godzina.

Badanie bonusowe – nie jest częścią projektu (dla chętnych).