Ocena funkcjonalna

title decoration

Ocena funkcjonalna wg koncepcji BODYWORK® z pełną analizą biomechaniczną narządu ruchu, dzięki której można rozpoznać specyficzne dla danej osoby braki w mobilności i stabilności oraz zaburzenia jakości wykonania fundamentalnych dla sprawności człowieka testów funkcjonalnych.

Badanie to rozszerzone jest o system kamer rejestrujących indywidualny ruch oraz platformę baropodometryczną do analizy funkcji chodu, które dostarczone są przez naszego partnera Higgsone.

Badanie prowadzane w Centrum BODYWORK, czas trwania: ok. 2 godziny