Ocena Biodex

title decoration

Kompleksowa ocena Biodex stawów kolanowych, biodrowych i barkowych dla kluczowych sportowych funkcji motorycznych ciała. Badanie pozwala wykazać znaczne deficyty w sile, mocy i wytrzymałości mięśni sportowca, które mogą predysponować do urazu lub wskazywać na niepełną wydajność / sprawność ruchową lub niezdiagnozowany deficyt narządu ruchu

Badanie prowadzone w klinice Rehasport, czas trwania: ok. 1 godzina.