Delos RIVA Test

title decoration

Delos RIVA będący testem propriocepcji i równowagi dla oceny umiejętności stabilizacji ciała w podporze na jednej kończynie dolnej. Badanie wskazuje na strategie stabilizacji dynamicznej podejmowane przez ćwiczącego i pozwala na wskazanie lub wykluczenie najważniejszych zaburzeń, które mogą predysponować w przyszłości do urazu kończyny dolnej lub kręgosłupa.

Badanie prowadzone w klinice Rehasport, czas trwania: ok. 1 godzina