Konsultacja żywieniowa

title decoration

Kolejnym krokiem jest szczegółowy wywiad żywieniowy i zdrowotny oraz pomiary antropometryczne (wzrost, waga, obwody), które wraz z wynikami analizy składu ciała stanowią podstawę do ułożenia indywidualnego programu żywieniowego. Program żywieniowy jest zazwyczaj ukierunkowany na konkretny cel np. poprawę ogólnej sprawności fizycznej, redukcję tkanki tłuszczowej, budowanie masy mięśniowej itp.