Niedoskonałości tradycyjnego modelu

title decoration

Jasne jest, że istnieje rozbieżność między oczekiwaniami wobec procesu powrotu do aktywności a rzeczywistymi wynikami działań przeprowadzanych przez trenerów. Mimo dobrych intencji, podstawowa interwencja z zakresu fizjoterapii i treningu siłowego często zawodzi. Często spotykamy brak obiektywności, testowania i monitorowania. Mimo tych wyzwań, jako praktycy mamy powody do optymizmu. Te warsztaty są kluczem do zrozumienia, jak skutecznie zarządzać procesem rehabilitacji kolana i zapewnić sportowcom płynny powrót do pełnej aktywności.

W ramach kursu zaprezentujemy studium przypadku klientów do praktycznego pokazania, jak rola różnicowych testów klienta wpływa na dobór ćwiczeń oraz kierunek pracy. Zastosowanie nowoczesnych ram i podejść pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników i wyeliminowanie tradycyjnych niedociągnięć w procesie powrotu do aktywności.