Powrót do biegania

title decoration

* Wdrażanie biegowych ćwiczeń rehabilitacyjnych, które uwzględniają objętość, intensywność i indywidualne potrzeby sportowca.

* Analiza deficytów występujących podczas powrotu do biegania po operacji.

* Wprowadzenie do poruszania wielokierunkowego: hamowanie przyspieszanie, top speed, cięcie boczne i zmiana kierunku.

* Podstawowe drille zwinnościowe, specyficzne oraz trening skoczności.

* Rozwój systemu budowania technicznych ćwiczeń, aby zapewnić poprawę w procesie długofalowym.

* Jak dostosować formę treningu biegu do specyfiki sportu i utrzymać skalowalność procesu.