Tworzenie bezpiecznych i efektywnych programów działania

title decoration

* Jak stworzyć programy wspierające regenerację biomechaniczną i ruchową.

* Anatomia i biomechanika kolana, jego znaczenie oraz aspekty, które należy uwzględnić przy projektowaniu treningu.

* Typowe urazy kolana i co należy wiedzieć w przypadku współistnienia różnych dolegliwości.

* Podstawowe metody diagnostyczne, data science oraz ocena przed powrotem do sportu.

* Wpływ różnych procedur chirurgicznych na programy rehabilitacyjne, czas pracy oraz edukację sportowców.

* Jak zrozumienie zróżnicowania urazów i procedur chirurgicznych zwiększa pewność w doborze ćwiczeń i ich zastosowaniu.