BLOK 2: OPÓR ELASTYCZNY W PREWENCJI URAZÓW SPORTOWYCH

title decoration

Drugi blok warsztatowy zaczniemy wykładem na temat mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolę motoryczną oraz jej roli w prewencji urazów sportowych. Część praktyczna tego bloku poświęcona zostanie metodom wykorzystującym opór elastyczny do generowania różnego rodzaju zaburzeń w celu poprawy stabilności dynamicznej oraz koordynacji ruchowej.