Trening z oporem elastycznym zaliczany jest do praktyki wykonywanej ze zmiennym obciążeniem. Charakterystyczny krzywoliniowy przyrost obciążenia w stosunku do długości rozciągania wykorzystywany jest między innymi do przezwyciężania tzw. punktu przełamania – „sticking point” oraz zwiększania produkcji siły w końcowych zakresach ruchu. Z kolei możliwość wywołania wielokierunkowych wahań i nagłych strzałów swoje zastosowanie znajduje w prewencji urazów sportowych w celu kształtowania stabilności dynamicznej.