O warsztatach

title decoration

Warsztat będzie poświęcony wykorzystaniu technologii w kontekście treningu i sportu. Podczas warsztatu omówimy wykorzystanie kilku technologii do oceny poziomu siły/mocy mięśniowej, jak dokonać „dobrego odczytu” zebranych danych, jak wykorzystać dane i spostrzeżenia z ocen w planowaniu treningu oraz jakie strategie możemy wykorzystać do monitorowania obciążenia treningowego i gotowości.

Zagłębimy się m.in. w koncepcje Force Plate, dowiecie się dlaczego to narzędzie jest coraz częściej wykorzystywane w codziennej działalności trenerów przygotowania motorycznego, a nie tylko w laboratoriach badawczych na uniwersytetach.

Celem tego warsztatu jest, aby wszyscy uczestnicy mieli okazję doświadczyć kilku najważniejszych testów, zinterpretować wyniki i zrozumieć możliwość zastosowania głównych zmiennych. Na koniec omówimy strategie planowania i dostosowywania obciążeń treningowych zgodnie z informacjami zebranymi za pomocą tej technologii.

* Warsztaty będą prowadzone w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski.