Terapia wisceralna

title decoration

Są to działania terapeutyczne (głównie manualne) zlokalizowane w obszarze narządów jamy brzusznej, narządów rozrodczych oraz klatki piersiowej. Każdy organ w ciele człowieka, podobnie jak mięśnie, otoczony jest siecią powięziową z pełną zależnością strukturalno-funkcjonalną w stosunku do otaczającego go środowiska.

Zaburzenia i restrykcje w owej sieci przekładają się także na działanie organów wewnętrznych, co może przejawiać się szeregiem dolegliwości i dysfunkcji. Uświadomienie sobie, iż ciało funkcjonuje jako całość, a zaburzenia mogą pojawić się także w tym obszarze daje holistyczne spojrzenie na leczenie oraz przełom w terapii.

Dowiedz się więcej o tej metodzie