GRUPY WIEKOWE

title decoration

FUNDAMENTY obejmują dwie grupy wiekowe: 8-12 lat oraz 13-16 lat. Do wzięcia udziału w zajęciach zapraszamy dzieci i młodzież niezależnie od stopnia przygotowania fizycznego. Z treningów skorzystają zarówno osoby uprawiające już jakiś sport jak i te które nie wybrały swojej docelowej dyscypliny sportowej. Dzięki programowi chcemy również pomóc dzieciom nieaktywnym fizycznie, by w sposób zrównoważony i zachęcający rozwijały sportową postawę i wzmacniały odpowiedzialność za swoje zdrowie w przyszłości.