FUN CZYLI ZABAWA …

Trening młodego sportowca powinien uwzględniać naturalne etapy jego rozwoju. Siłą napędową tego procesu jest zabawa, która pozwala na naturalne poznawanie swoich wszechstronnych możliwości ruchowych. Buduje to podstawę motoryki, która w przyszłości przekłada się na wysoką sprawność w sporcie zawodowym. Ominięcie etapu budowania fundamentu może skutkować niezrównoważonym rozwojem motorycznym zdominowanym przez wzorce specyficzne dla danej dyscypliny”.

– Jakub Marynowicz, trener przygotowania motorycznego.