fbpx
Ładowanie...

Wieloaspektowe kształtowanie szybkości w przygotowaniu motorycznym to innowacyjne, kompleksowe szkolenie koncentrujące się na szerokim zakresie zaawansowanych metod i środków kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych na potrzeby rywalizacji sportowej. 

3–modułowy program obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych, szybkości linearnej oraz zwinności. Omawiane zostaną podstawowe i zaawansowane metody kształtowania mocy w zależności od poziomu wytrenowania zawodnika oraz to w jaki sposób manipulować zmiennymi, aby optymalnie dobrać środki.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Push Your Performance oraz Marynowicz Athletic Performance & Sports Science. Kurs respektowany jest przez międzynarodowy program akredytacji trenerów REPs Polska z zakresu treningu motorycznego i umożliwia kursantom zdobycie punktów rozwoju profesjonalnego (CPD, Continuing Professional Development).

MOC, SZYBKOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ!

Zdolność do generowania mocy jest kluczowa w kontekście optymalnego przygotowania motorycznego na potrzeby wielu dyscyplin sportowych. Jest szczególnie istotna w kontekście wykonywania czynności ruchowych jak sprint, skok, zmiana kierunku biegu, rzucanie, kopanie czy uderzanie piłki. Z punktu widzenia motoryki szybkość i zwinność są kluczowymi zdolnościami motorycznymi w zespołowych grach sportowych. Poprawienie parametrów szybkości linearnej może być podstawą do poprawy pozostałych składowych szybkości. Podejście do kształtowania mocy powinno być więc wielowymiarowe. Kluczem w kontekście efektywnego podejścia do kształtowania mocy jest uwzględnienie tej zdolności w programie rozwoju długofalowego oraz stały monitoring i progresywnie prowadzony trening.

KALENDARZ SZKOLEŃ BODYWORK®

CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Specjalizację trenerską z poziomu „treningu motorycznego w sporcie” respektowaną przez organizację REPs Polska, będącą członkiem ICREPs – międzynarodowej federacji nadającej krajom członkowskim akredytacje w zakresie różnych specjalizacji ruchowych;

2. Dyplom BODYWORK® wraz z punktami rozwoju profesjonalnego o wartości 3 CPD;

3. Wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zaawansowanych metod i środków kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych na potrzeby rywalizacji sportowej;

4. Umiejętność profilowania zdolności szybkościowo-siłowych co pozwoli na pełną indywidualizację procesu treningowego;

5. Umiejętność sterowania treningiem szybkościowo-siłowym.

Obejrzyj wideo

CELE SZKOLENIA

title decoration

1. Przedstawienie środków i metod treningowych w kształtowaniu zdolności szybkościowo-siłowych;

2. Zdobycie kompetencji w zakresie oceny i profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

3. Nabycie umiejętności technicznych kształtowania przyspieszenia, prędkości maksymalnej oraz zmiany kierunku biegu;

4. Opanowanie programowania i periodyzacji  treningu ukierunkowanego na kształtowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

5. Przedstawienie narzędzi statystycznych służących do interpretacji zmian w kontekście oceny zdolności szybkościowo-siłowych.

STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie podzielone jest na trzy moduły programowe. Każdy z nich odbywa się w formie weekendowych zjazdów, przy czym I-moduł prowadzony jest tylko na siłowni, II-moduł – na bieżni lekkoatletycznej, a III-moduł – na boisku. Uczestnicy szkolenia otrzymują informację o dokładnym adresie realizowania każdego z modułów.

W każdym module programowym można wziąć udział niezależnie. Podczas ostatniego modułu odbywa się zaliczenie teoretyczne w formie testu, na który składa się 60 pytań (jednokrotnego wyboru). Dokładne warunki zaliczenia całości szkolenia przedstawiane są kursantom na pierwszym zjeździe modułowym. Regulamin szkoleń BODYWORK® znajduje się tutaj.

CENA SZKOLENIA

– 990 zł 690 zł – pojedynczy moduł;
– 2700 zł 1800 zł – cały kurs (3 moduły).

ZAPISZ SIĘ!

I. ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h):

– znaczenie siły, szybkości i mocy w sporcie;
– krzywa siły-prędkości;
– zdolności szybkościowo-siłowe (cechy na całej krzywej F-V);
– pojęcia RFD, PAP.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

– profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;
– programowanie treningów/środków mocy w jednostkach, mikrocykli, bloków, mezocykli, i makrocykli.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Przemysław Adamus, Push You Prerformance.

II. SZYBKOŚĆ LINEARNA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): –

– zasady kształtowania szybkości linearnej;
– profil mocy-siły-prędkości sprintu;
– profilowanie krzywej obciążenia-prędkości na podstawie sprintów oporowanych.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

umiejętności techniczne kształtowania przyspieszenia i prędkości maksymalnej;
– przykładowe jednostki treningowe szybkości linearnej;
– programowanie szybkości w jednostkach, mikrocyklach, blokach, mezocyklach, i makrocyklach treningowych.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Jakub Marynowicz, Push You Prerformance, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science.

III. PORUSZANIE WIELOKIERUNKOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): –

– Komponenty zwinności;
– Etapizacja treningu zwinności;
– Programowanie treningu zwinności.

ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h):

– Środki treningowe w kształtowania szybkości zmiany kierunku biegu i zwinności;
– Przykładowe jednostki treningowe;
– Integracja treningu zwinności ze środkami techniczno-taktycznymi.

DOKŁADNY PROGRAM znajduje się w opisie produktu szkoleniowego i na wydarzeniu na facebook’u.

SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia części praktycznej.

PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Jakub Marynowicz, Push You Prerformance, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science.

MICHAŁ WŁODARCZYK

title decoration

Założyciel Push Your Performance. Pracownik Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Absolwent studiów magisterskich i licencjackich na kierunku fizjoterapia oraz drugiego kierunku studiów licencjackich na kierunku SPORT. Trener przygotowania motorycznego oraz koordynator ataku drużyny futbolu amerykańskiego Armii Poznań. Praktyki zawodowe zdobył również w Mississauga, Kanada w ośrodku przygotowania motorycznego The Athlete’s Zone pracując z zawodowymi hokeistami z NHL.

PRZEMYSŁAW ADAMUS

title decoration

Trener przygotowania motorycznego, założyciel Push Your Performance. Absolwent studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku SPORT, o specjalności przygotowanie fizyczne. Były Reprezentant Polski w futbolu amerykańskim. Trener przygotowania motorycznego w drużynie futbolu amerykańskiego Armia Poznań. Współpracuje m.in. z zawodnikami takich dyscyplin jak: zapasy, boks, golf, piłka nożna.

JAKUB MARYNOWICZ

title decoration

Założyciel firmy MARYNOWICZ Athletic Performance & Sports Science. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport ze specjalizacją Trener Przygotowania Fizycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Trener przygotowania fizycznego w Akademii Lecha Poznań. Trener przygotowania motorycznego i szkoleniowiec w Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK.

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile