fbpx
Ładowanie...

Wieloaspektowe kształtowanie szybkości w przygotowaniu motorycznym to innowacyjne, kompleksowe szkolenie koncentrujące się na szerokim zakresie zaawansowanych metod i środków kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych na potrzeby rywalizacji sportowej. 

3–modułowy program obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych, szybkości linearnej oraz zwinności. Omawiane zostaną podstawowe i zaawansowane metody kształtowania mocy w zależności od poziomu wytrenowania zawodnika oraz to w jaki sposób manipulować zmiennymi, aby optymalnie dobrać środki.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Push Your Performance oraz Marynowicz Athletic Performance & Sports Science. Kurs respektowany jest przez międzynarodowy program akredytacji trenerów REPs Polska z zakresu treningu motorycznego i umożliwia kursantom zdobycie punktów rozwoju profesjonalnego (CPD, Continuing Professional Development).

MOC, SZYBKOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ!

Zdolność do generowania mocy jest kluczowa w kontekście optymalnego przygotowania motorycznego na potrzeby wielu dyscyplin sportowych. Jest szczególnie istotna w kontekście wykonywania czynności ruchowych jak sprint, skok, zmiana kierunku biegu, rzucanie, kopanie czy uderzanie piłki. Z punktu widzenia motoryki szybkość i zwinność są kluczowymi zdolnościami motorycznymi w zespołowych grach sportowych. Poprawienie parametrów szybkości linearnej może być podstawą do poprawy pozostałych składowych szybkości. Podejście do kształtowania mocy powinno być więc wielowymiarowe. Kluczem w kontekście efektywnego podejścia do kształtowania mocy jest uwzględnienie tej zdolności w programie rozwoju długofalowego oraz stały monitoring i progresywnie prowadzony trening.

KALENDARZ SZKOLEŃ BODYWORK®

CO ZYSKASZ?

title decoration

1. Specjalizację trenerską z poziomu „treningu motorycznego w sporcie” respektowaną przez organizację REPs Polska, będącą członkiem ICREPs – międzynarodowej federacji nadającej krajom członkowskim akredytacje w zakresie różnych specjalizacji ruchowych;

2. Dyplom BODYWORK® wraz z punktami rozwoju profesjonalnego o wartości 3 CPD;

3. Wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zaawansowanych metod i środków kształtowania zdolności szybkościowo-siłowych na potrzeby rywalizacji sportowej;

4. Umiejętność profilowania zdolności szybkościowo-siłowych co pozwoli na pełną indywidualizację procesu treningowego;

5. Umiejętność sterowania treningiem szybkościowo-siłowym.

Obejrzyj wideo

CELE SZKOLENIA

title decoration

1. Przedstawienie środków i metod treningowych w kształtowaniu zdolności szybkościowo-siłowych;

2. Zdobycie kompetencji w zakresie oceny i profilowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

3. Nabycie umiejętności technicznych kształtowania przyspieszenia, prędkości maksymalnej oraz zmiany kierunku biegu;

4. Opanowanie programowania i periodyzacji  treningu ukierunkowanego na kształtowanie zdolności szybkościowo-siłowych;

5. Przedstawienie narzędzi statystycznych służących do interpretacji zmian w kontekście oceny zdolności szybkościowo-siłowych.

STRUKTURA SZKOLENIA

title decoration

Szkolenie podzielone jest na trzy moduły programowe. Każdy z nich odbywa się w formie weekendowych zjazdów, przy czym I-moduł prowadzony jest tylko na siłowni, II-moduł – na bieżni lekkoatletycznej, a III-moduł – na boisku. Uczestnicy szkolenia otrzymują informację o dokładnym adresie realizowania każdego z modułów.

W każdym module programowym można wziąć udział niezależnie. Podczas ostatniego modułu odbywa się zaliczenie teoretyczne w formie testu, na który składa się 60 pytań (jednokrotnego wyboru). Dokładne warunki zaliczenia całości szkolenia przedstawiane są kursantom na pierwszym zjeździe modułowym. Regulamin szkoleń BODYWORK® znajduje się tutaj.

CENA SZKOLENIA

990 zł – pojedynczy moduł;
2700 zł – cały kurs (cały kurs, 3 moduły).

ZAPISZ SIĘ!

I. ZDOLNOŚCI SZYBKOŚCIOWO-SIŁOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): – pojęcia: siły, szybkości, mocy, oraz cech szybkościowo-siłowych; – znaczenie siły, szybkości i mocy w sporcie; – klasyczne podejście do kształtowania mocy; – krzywa siły-prędkości (F × V); – zdolności szybkościowo-siłowe (cechy na całej krzywej F × V); – pojęcie Rate of Force Development i jego znaczenie; – pojęcie Post-Activation Potentiation (PAP); – kontrasty i kompleksy wykorzystując PAP; – Cluster Sets; – prace naukowe przedstawiając podstawowe kryteria oceny oraz doboru zdolności szybkościowo-siłowych; – odpowiedni dobór środków kształtowania mocy w zależności od potrzeb dyscyplin oraz potrzeb indywidualnych zawodnika; – interpretacja zmian w oparciu o narzędzia statystyczne. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h) rozgrzewka przed sesją na siłowni, bieżni lekkoatletycznej i przed grą na boisku / potencjacja postaktywacyjna (PAP) / analiza wideo i technika ćwiczeń fundamentalnych: Front Squat, Back Squat, Overhead Squat, Bench Press, Dead Lift, Romanian Dead Lift (RDL), Horizontal & Vertical Pull-Push Exercises, Core Training. SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej. PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Przemysław Adamus, Push You Prerformance.

II. SZYBKOŚĆ LINEARNA

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (6h): – pojęcia: F0, F0/kg, Pmax, V0, RF (%), RFmax (%) DRF, i inne; – zasady kształtowania szybkości linearnej; – specyfika przyspieszenia w sporcie; – specyfika maksymalnej prędkości w sporcie; – profil mocy-siły-prędkości sprintu; – profilowanie krzywej obciążenia-prędkości na podstawie sprintów oporowanych; – wykorzystanie sprzętu pomiarowego do kształtowania szybkości; – ocena szybkości linearnej oraz poszczególnych parametrów biomechanicznych; – wyznaczenie Maximal Resisted Sled Load (MRSL); – prace naukowe przedstawiając podstawowe zasady i założenia kształtowania szybkości linearnej; – trening szybkości linearnej jako środek treningowy w przygotowaniu motorycznym sportowców. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (10h): – umiejętności techniczne kształtowania przyspieszenia; – umiejętności techniczne kształtowania maksymalnej prędkości; – przykładowe jednostki treningowe szybkości linearnej; – wykorzystanie oporowanych i wspomaganych sprintów do kształtowania szybkości linearnej, – dobór środków treningowych na podstawie wyników parametrów biomechanicznych uzyskanych w profilu mocy; – szybkości-siły sprintu; – programowanie szybkości w jednostkach, mikrocyklach, blokach, mezocyklach, i makrocyklach treningowych. SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej. PROWADZĄCY: Michał Włodarczyk, Jakub Marynowicz, Push You Prerformance, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science.

III. PORUSZANIE WIELOKIERUNKOWE

moduł weekendowy: 2 dni (sobota-niedziela), 16h

TERMINY I REJESTRACJA

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE (4h): – zwinność jako globalna zdolność koordynacyjna; – komponenty zwinności; – testowanie; – etapizacja treningu zwinności; – programowanie treningu zwinności. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE (12h) – środki treningowe w kształtowania szybkości zmiany kierunku biegu; – środki treningowe w kształtowaniu zwinności; – przykładowe jednostki treningowe; – integracja treningu zwinności ze środkami techniczno-taktycznymi. SKRYPT SZKOLENIOWY otrzymuje każdy z uczestników szkolenia / zawiera informacje teoretyczne oraz ćwiczenia cześci praktycznej. PROWADZĄCY: Jakub Marynowicz, Przemysław Adamus, Jakub Marynowicz Athletic Performance & Sport Science, Push Your Performance.

MICHAŁ WŁODARCZYK

title decoration

Założyciel Push Your Performance. Pracownik Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w Zakładzie Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Absolwent studiów magisterskich i licencjackich na kierunku fizjoterapia oraz drugiego kierunku studiów licencjackich na kierunku SPORT. Trener przygotowania motorycznego oraz koordynator ataku drużyny futbolu amerykańskiego Armii Poznań. Praktyki zawodowe zdobył również w Mississauga, Kanada w ośrodku przygotowania motorycznego The Athlete’s Zone pracując z zawodowymi hokeistami z NHL.

PRZEMYSŁAW ADAMUS

title decoration

Trener przygotowania motorycznego, założyciel Push Your Performance. Absolwent studiów magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku SPORT, o specjalności przygotowanie fizyczne. Były Reprezentant Polski w futbolu amerykańskim. Trener przygotowania motorycznego w drużynie futbolu amerykańskiego Armia Poznań. Współpracuje m.in. z zawodnikami takich dyscyplin jak: zapasy, boks, golf, piłka nożna.

JAKUB MARYNOWICZ

title decoration

Założyciel firmy MARYNOWICZ Athletic Performance & Sports Science. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport ze specjalizacją Trener Przygotowania Fizycznego. Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Trener przygotowania fizycznego w Akademii Lecha Poznań. Trener przygotowania motorycznego i szkoleniowiec w Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK.

POLITYKA PRYWATNOŚCI|REGULAMIN
Facebook Profile